(سايپا)خساپا

24831.01(+0.98%)
آخرین
2,483
پایانی
2,469
دیروز
2,459
حجم معاملات
131,324,183
کمترین
2,432
بیشترین
2,517