(الكتريك‌ خودرو شرق‌)خشرق

122000.99(-1.29%)
آخرین
12,200
پایانی
12,380
دیروز
12,360
حجم معاملات
2,986,621
کمترین
12,150
بیشترین
12,690