(صنعتي‌ دريايي‌ ايران‌)خصدرا

23381.03(+3%)
آخرین
2,338
پایانی
2,311
دیروز
2,270
حجم معاملات
53,250,551
کمترین
2,269
بیشترین
2,338