(توسعه و عمران شهرستان نائين)خعمرا

60200.99(-0.82%)
آخرین
6,020
پایانی
6,040
دیروز
6,070
حجم معاملات
2,815,941
کمترین
5,890
بیشترین
6,190