(فنرسازي‌خاور)خفنر

139000.99(-1.28%)
آخرین
13,900
پایانی
13,780
دیروز
14,080
حجم معاملات
2,252,743
کمترین
13,530
بیشترین
14,190