(خدمات فني فولاد يزد)خفولا

495000.97(-2.65%)
آخرین
49,500
پایانی
49,400
دیروز
50,850
حجم معاملات
1,156,633
کمترین
49,350
بیشترین
52,000