(لنت‌ ترمزايران‌)خلنت

180800.99(-1.31%)
آخرین
18,080
پایانی
18,220
دیروز
18,320
حجم معاملات
499,364
کمترین
18,000
بیشترین
18,700