(نيرو محركه‌)خمحرکه

79400.99(-1%)
آخرین
7,940
پایانی
7,970
دیروز
8,020
حجم معاملات
6,417,483
کمترین
7,890
بیشترین
8,060