(مهندسي‌نصيرماشين‌)خنصیر

127301.01(+0.95%)
آخرین
12,730
پایانی
12,690
دیروز
12,610
حجم معاملات
4,636,822
کمترین
12,480
بیشترین
12,870