(اقتصادي و خودكفايي آزادگان)خودکفا

95400.98(-1.75%)
آخرین
9,540
پایانی
9,560
دیروز
9,710
حجم معاملات
3,379,108
کمترین
9,450
بیشترین
9,810