(پارس خودرو)خپارس

12481.01(+1.3%)
آخرین
1,248
پایانی
1,241
دیروز
1,232
حجم معاملات
20,497,715
کمترین
1,223
بیشترین
1,249