(چرخشگر)خچرخش

208700.96(-4.31%)
آخرین
20,870
پایانی
21,100
دیروز
21,810
حجم معاملات
1,084,420
کمترین
20,600
بیشترین
21,700