(صندوق س. دارا الگوريتم-د)دارا

106291.00(+0.21%)
آخرین
10,629
پایانی
10,628
دیروز
10,607
حجم معاملات
2,823,939
کمترین
10,624
بیشترین
10,629