(صندوق س.اعتماد داريك-د)داریک

175951.00(+0.07%)
آخرین
17,595
پایانی
17,595
دیروز
17,582
حجم معاملات
16,552,744
کمترین
17,594
بیشترین
17,596