(مواد اوليه دارويي البرز بالك)دبالک

114700.98(-2.13%)
آخرین
11,470
پایانی
11,520
دیروز
11,720
حجم معاملات
1,157,880
کمترین
11,030
بیشترین
11,780