(توليدمواداوليه‌داروپخش‌)دتماد

495301.01(+1.18%)
آخرین
49,530
پایانی
49,340
دیروز
48,950
حجم معاملات
144,005
کمترین
49,430
بیشترین
50,500