(توزيع دارو پخش)دتوزیع

239500.99(-0.62%)
آخرین
23,950
پایانی
23,950
دیروز
24,100
حجم معاملات
467,205
کمترین
23,700
بیشترین
24,300