(دارويي‌ رازك‌)درازک

10180-170.00(-1.64%)
آخرین
10,180
پایانی
10,350
دیروز
10,350