(داروسازي‌ روزدارو)دروز

269701.00(-0.19%)
آخرین
26,970
پایانی
26,980
دیروز
27,020
حجم معاملات
97,261
کمترین
26,670
بیشترین
26,980