(داروسازي‌زهراوي‌)دزهراوی

60801.01(+0.66%)
آخرین
6,080
پایانی
6,050
دیروز
6,040
حجم معاملات
1,361,800
کمترین
5,870
بیشترین
6,150