(داروسازي‌ سينا)دسینا

155501.00(-0.19%)
آخرین
15,550
پایانی
15,560
دیروز
15,580
حجم معاملات
190,400
کمترین
15,290
بیشترین
15,570