(شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌)دشیمی

309901.00(-0.29%)
آخرین
30,990
پایانی
31,030
دیروز
31,080
حجم معاملات
832,637
کمترین
30,260
بیشترین
32,380