(داروسازي‌ فارابي‌)دفارا

323801.01(+0.65%)
آخرین
32,380
پایانی
32,180
دیروز
32,170
حجم معاملات
241,502
کمترین
31,890
بیشترین
32,720