(فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌)دفرا

369701.01(+0.74%)
آخرین
36,970
پایانی
36,580
دیروز
36,700
حجم معاملات
362,334
کمترین
35,500
بیشترین
37,000