(داروسازي شهيد قاضي)دقاضی

251000.97(-3.09%)
آخرین
25,100
پایانی
25,800
دیروز
25,900
حجم معاملات
112,485
کمترین
25,100
بیشترین
25,850