(داروسازي‌ اكسير)دلر

289400.99(-0.55%)
آخرین
28,940
پایانی
29,060
دیروز
29,100
حجم معاملات
314,584
کمترین
28,710
بیشترین
29,450