(دارويي‌ لقمان‌)دلقما

2647-11.00(-0.41%)
آخرین
2,647
پایانی
2,658
دیروز
2,658