(پارس‌ دارو)دپارس

589901.00(+0.36%)
آخرین
58,990
پایانی
58,890
دیروز
58,780
حجم معاملات
97,136
کمترین
58,310
بیشترین
59,520