(داروسازي‌ كوثر)دکوثر

112800.99(-0.79%)
آخرین
11,280
پایانی
11,320
دیروز
11,370
حجم معاملات
2,737,207
کمترین
11,250
بیشترین
11,520