(توليد ژلاتين كپسول ايران)دکپسول

785501.01(+0.77%)
آخرین
78,550
پایانی
78,250
دیروز
77,950
حجم معاملات
54,100
کمترین
77,600
بیشترین
79,600