(كيميدارو)دکیمی

292101.00(-0.07%)
آخرین
29,210
پایانی
29,200
دیروز
29,230
حجم معاملات
255,365
کمترین
28,850
بیشترین
29,410