(رايان هم افزا)رافزا

195000.99(-1.37%)
آخرین
19,500
پایانی
20,010
دیروز
19,770
حجم معاملات
4,817,353
کمترین
19,010
بیشترین
20,700