(تجارت الكترونيك پارسيان)رتاپ

35621.00(-0.08%)
آخرین
3,562
پایانی
3,585
دیروز
3,565
حجم معاملات
2,129,075
کمترین
3,480
بیشترین
3,680