(كنترل ‌خوردگي ‌تكين ‌كوي)رتکو

16480-140.00(-0.84%)
آخرین
16,480
پایانی
16,620
دیروز
16,620