(صندوق س.راهبرد ممتازابن سينا-س)رماس

158000.99(-0.51%)
آخرین
15,800
پایانی
15,820
دیروز
15,881
حجم معاملات
34,101
کمترین
15,700
بیشترین
15,899