(گروه مپنا (سهامي عام))رمپنا

125901.07(+6.97%)
آخرین
12,590
پایانی
12,520
دیروز
11,770
حجم معاملات
38,401,573
کمترین
12,030
بیشترین
12,590