(جنرال مكانيك)رنیک

101701.00(+0.1%)
آخرین
10,170
پایانی
10,190
دیروز
10,160
حجم معاملات
1,047,976
کمترین
10,130
بیشترین
10,360