(كارت اعتباري ايران كيش)رکیش

32900.95(-4.83%)
آخرین
3,290
پایانی
3,322
دیروز
3,457
حجم معاملات
4,374,872
کمترین
3,285
بیشترین
3,451