(توليد و صادرات ريشمك)ریشمک

330500.98(-1.93%)
آخرین
33,050
پایانی
33,250
دیروز
33,700
حجم معاملات
2,558,455
کمترین
32,750
بیشترین
34,150