(پتروشيمي زاگرس)زاگرس

1358001.00(+0.07%)
آخرین
135,800
پایانی
136,600
دیروز
135,700
حجم معاملات
2,482,722
کمترین
133,300
بیشترین
137,950