(كشاورزي و دامپروري بينالود)زبینا

42571.01(+0.61%)
آخرین
4,257
پایانی
4,214
دیروز
4,231
حجم معاملات
2,128,656
کمترین
4,192
بیشترین
4,290