(كشت و صنعت دشت خرم دره)زدشت

264500.99(-0.75%)
آخرین
26,450
پایانی
26,600
دیروز
26,650
حجم معاملات
390,530
کمترین
26,150
بیشترین
27,100