(صندوق س.پشتوانه سكه طلاي زر)زر

1243211.00(+0.37%)
آخرین
124,321
پایانی
124,125
دیروز
123,860
حجم معاملات
33,058
کمترین
124,000
بیشترین
124,500