(صندوق س.پشتوانه سكه طلاي زر)زر

1816029696.00(+5.64%)
آخرین
181,602
پایانی
180,762
دیروز
171,906
حجم معاملات
1,174,995
کمترین
177,000
بیشترین
182,000