(صندوق س. سهام زرين كوروش-س)زرین

188501.00(-0.23%)
آخرین
18,850
پایانی
18,893
دیروز
18,893
حجم معاملات
6,728
کمترین
18,850
بیشترین
18,900