(كشت و دامداري فكا)زفکا

178301.01(+0.91%)
آخرین
17,830
پایانی
17,920
دیروز
17,670
حجم معاملات
3,770,185
کمترین
17,380
بیشترین
18,350