(كشت و دام قيام اصفهان)زقیام

28690.98(-1.91%)
آخرین
2,869
پایانی
2,883
دیروز
2,925
حجم معاملات
6,385,676
کمترین
2,859
بیشترین
2,928