(مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان)زماهان

26700-600.00(-2.2%)
آخرین
26,700
پایانی
27,300
دیروز
27,300