(كشاورزي و دامپروري ملارد شير)زملارد

166900.99(-1.13%)
آخرین
16,690
پایانی
16,710
دیروز
16,880
حجم معاملات
1,759,435
کمترین
16,400
بیشترین
17,100