(كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌)زمگسا

363900.99(-1.46%)
آخرین
36,390
پایانی
35,900
دیروز
36,930
حجم معاملات
360,562
کمترین
35,440
بیشترین
36,890