(كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت)زکشت

228500.97(-2.77%)
آخرین
22,850
پایانی
22,900
دیروز
23,500
حجم معاملات
2,981,683
کمترین
22,000
بیشترین
23,600